Skip to content

Bijzondere voorwaarden

  1. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt en geacht mag worden bekend te zijn met dit reglement.
  2. De inzender/exposant verklaart dat de ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in de omstandigheden waardoor gevaar op besmetting met hondenziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog mochten voordoen.
  3. De inzender /exposant verklaart dat de ingeschreven hond niet aan de oren is gecoupeerd en niet aan de staart is gecoupeerd. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement.
  4. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich om het inschrijfgeld tegelijkertijd met de inschrijving te voldoen.