Gecoupeerde honden niet meer op show

Er is Nederlandse wetgeving in de maak waarmee gecoupeerde honden niet meer deel mogen nemen aan wedstrijden, tentoonstellingen etc. Deze regelgeving zou per 1 januari 2020 moeten ingaan.

Het bestuur van Dogshow Eindhoven heeft besloten om – vooruitlopend op de komende wetgeving – geen gecoupeerde honden meer op de show toe te laten. Verreweg de meeste exposanten zijn er mee bekend dat deze wetgeving er aan zit te komen en zullen hierdoor dus niet verrast worden.

Honden met geamputeerde staarten, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak, mogen nog wel deelnemen aan onze tentoonstelling. Hiervoor verwijzen wij graag naar de Bijzondere Voorwaarden.